Strojna obrada i usluge

Pružamo usluge strojne obrade te nudimo niz kvalitetnih proizvoda koji su rezultat dugogodišnje tradicije i uspješnog poslovanja s naglaskom na inovacije.

Tokarenje - obrađujemo sve vrste materijala do 1500 mm dužine i 350 mm promjera.

Glodanje - strojnu obradu glodanja svih materijala vršimo do 900 mm dužine, 200 mm širine i 300 mm visine.

Uprešavanje i deformacija metala - nudimo usluge prešanja i deformacije metala na hidrauličnim prešama do 1200 t i 100 t, apkant preši do 70 t, ekscentar preši do 40 t, kovačkom batu do 25 t, te savijamo cijevi do 100 mm promjera.

Rezanje i isijecanje - vršimo usluge rezanja čelika do 300 mm debljine, po nacrtu, te nudimo sve ostale usluge strojnog rezanja škarama za lim i tračnim pilama.

Zavarivanje i lemljenje - nudimo sljedeće vrste usluga zavarivanja: TIG ("tungsten inert gas" - zavarivanje nehrđajućeg čelika i aluminija), MIG - MAG ("metal inert gas, metal active gas" - zavarivanje svih vrsta čelika), REL (ručno elektrolučno zavarivanje).

Laka strojna obrada - bušenje, brušenje i narezivanje navoja.